Politika privatnosti


PREGLED

Ovom veb lokacijom upravlja Tavros d.o.o. Na celom sajtu, termini „mi“, „nas“ i „naš“ odnose se na Tavros, koji nudi ovu veb stranicu, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ove stranice vama, korisniku, pod uslovom da prihvatite sve odredbe, uslove , politike i obaveštenja navedena ovde.
Posetom našem sajtu i/ili kupovinom nečega od nas, vi učestvujete u našoj „Usluzi“ i saglasni ste da budete obavezani sledećim uslovima i odredbama („Uslovi korišćenja“, „Uslovi“), uključujući te dodatne odredbe, uslove i politike referenciran ovde i/ili dostupan preko hiperlinka. Ovi Uslovi korišćenja usluge se primenjuju na sve korisnike sajta, uključujući bez ograničenja korisnike koji su pregledači, prodavci, klijenti, trgovci i/ili saradnici sadržaja.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja usluge pre nego što pristupite ili koristite našu veb stranicu. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela sajta, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja usluge. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, onda ne možete pristupiti veb stranici niti koristiti bilo koju uslugu. Ako se ovi Uslovi korišćenja usluge smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove korišćenja usluge.

Sve nove funkcije ili alatke koje se dodaju trenutnoj prodavnici takođe podležu Uslovima korišćenja usluge. Najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i/ili promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovu stranicu za promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup veb lokaciji nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena.

ODELJAK 1 – USLOVI ONLINE PRODAVNICE

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja usluge, potvrđujete da ste najmanje punoletni u zemlji u kojoj živite, ili da ste punoletni u zemlji u kojoj živite i da ste nam dali saglasnost da dozvolimo bilo koju od vaših maloletnih zavisnih lica da koriste ovaj sajt.
Ne smete da koristite naše proizvode u bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu, niti smete, korišćenjem Usluge, kršiti bilo koje zakone u vašoj jurisdikciji (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).
Ne smete prenositi nikakve crve ili viruse ili bilo koji kod destruktivne prirode.
Kršenje ili kršenje bilo kojeg od Uslova će dovesti do momentalnog ukidanja vaših Usluga.

ODELJAK 2 – OPŠTI USLOVI

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome iz bilo kog razloga u bilo koje vreme.
Saglasni ste da nećete umnožavati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na veb lokaciji preko koje se usluga pruža, bez naše izričite pismene dozvole .
Naslovi koji se koriste u ovom ugovoru uključeni su samo radi pogodnosti i neće ograničavati ili na bilo koji drugi način uticati na ove Uslove.

ODELJAK 3 – TAČNOST, KOMPLETNOST I PRAVOVREMENOST INFORMACIJA

Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijal na ovom sajtu je dat samo za opšte informacije i ne treba se na njega oslanjati ili koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultovanja primarnih, tačnijih, potpunijih ili pravovremenijih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na sopstveni rizik.
Ovaj sajt može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije, nužno, nisu aktuelne i date su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Saglasni ste da je vaša odgovornost da nadgledate promene na našem sajtu.

ODELJAK 4 – PROIZVODI ILI USLUGE (ako je primenljivo)

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži preko veb stranice. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našom Politikom vraćanja.
Potrudili smo se da što preciznije prikažemo boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računara biti tačan.
Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni, da ograničimo prodaju naših proizvoda